Transpose up

(INTRO)X2

Am 
 
F 
 
G 
 
Em 
 
 
 
(CHO)
 
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
Haan  
G 
Karde Na In
Em 
kaar 
 
De
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
It
G 
na Na Mujhe Inte
Em 
zaar 
 
De
 
 
 
(PRE CHO)
 
 
Keh
C 
ta Hai Dil Ye  
G 
Kab 
 
Se
 
Mujhe  
C 
Aaj Chupa Kar  
G 
Sab 
 
Se
 
Mere  
Em 
Sang Har Lamha Guzar Le
 
 
 
(CHO)
 
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
Haan  
G 
Karde Na In
Em 
kaar 
 
De
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
It
G 
na Na Mujhe Inte
Em 
zaar 
 
De
 
 
 
(INSTRUMENTAL)
 
x3
Am 
 
F 
 
G 
 
Em 
 
 
 
(VER)
 
Am 
Hathon Se Hath  
G 
Chute 
 
The
 
Par  
Em 
The Tum Lakeeron  
F 
Me
Am 
Kho Ke Phir Tumko  
G 
Paya 
 
Hai
 
Me
Em 
ri Taqdeer  
F 
Ne
 
 
 
(PRE CHO)
 
 
Dhad
C 
kan Hu Main  
G 
Teri
 
Khwa
C 
hish Hai Ye  
G 
Meri
 
Mujhe  
Em 
Dil Main Apne Uttar Le
 
 
 
(CHO)
 
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
Haan  
G 
Karde Na In
Em 
kaar 
 
De
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
It
G 
na Na Mujhe Inte
Em 
zaar 
 
De,
 
 
 
(INSTRUMENTAL)
 
x2
Am 
 
F 
 
G 
 
Em 
 
 
 
(CHO)
 
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
Haan  
G 
Karde Na In
Em 
kaar 
 
De
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
It
G 
na Na Mujhe Inte
Em 
zaar 
 
De
 
 
 
(PRE CHO)
 
 
Keh
C 
ta Hai Dil Ye  
G 
Kab 
 
Se
 
Mujhe  
C 
Aaj Chupa Kar  
G 
Sab 
 
Se
 
Mere  
Em 
Sang Har Lamha Guzar Le
 
 
 
(CHO)
 
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
Haan  
G 
Karde Na In
Em 
kaar 
 
De
 
Aan
Am 
khon Se Vus Mujhe  
F 
Pyar 
 
De
 
It
G 
na Na Mujhe Inte
Em 
zaar 
 
De

Leave a Reply

SIGN UP / SIGN IN

What you get if login?

By signing in, confirm that you have read and understood our Privacy Policy.