tune kaha chords prateek kuhad

Tune Kaha Chords

Eb: x68886;
Bb: x13331;
Ab: 466544;
Cm: x35543;
G7: 353433;
Transpose up

(VER)

Cm 
Tere 
 
haw
Ab 
ale hai ye zinda
Bb 
gi meri  
Eb 
Cm 
Tere 
 
ujaa
Eb 
le se sab raa
Cm 
he 
 
 
Bb 
hain 
 
ya
Eb 
ha
Cm 
Apne 
 
na
Ab 
seeb ka mai ba
Bb 
dshah nahi  
Eb 
Cm 
Tu meri  
Eb 
shaam hain, tu hi  
Cm 
meri 
 
 
Bb 
subah 
 
 
Eb 
 
 
 
(CHO)
 
 
Tune ka
Ab 
ha, 
 
mai
Bb 
ne sun lia  
Eb 
 
Tune ka
Ab 
ha, 
 
mai
Bb 
ne sun lia  
Eb 
 
Tune ka
Ab 
ha, 
 
mai
Bb 
ne sun lia  
Eb 
 
Tune ka
Ab 
ha, 
 
mai
Bb 
ne sun lia  
Eb 
 
 
 
(VER)
 
Cm 
Shoor aya  
Ab 
aise 
 
to
Bb 
, tu befi
Eb 
kar hain kyu?
Cm 
Sharmai 
 
 
Eb 
manzile 
 
 
Dm 
tu 
 
bekha
Bb 
bar hain  
Eb 
kyu?
Cm 
Rango 
 
s
Ab 
e dosti  
Bb 
hai maine  
Eb 
bhi 
 
kari
Cm 
Kya hai  
Eb 
tu sochati  
Cm 
mujhko 
 
 
Bb 
bhi to ba
Eb 
ta
 
 
 
(CHO)
 
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
 
 
 
(BRI)
 
G 
Phikar 
 
k
Ab 
e din aur  
Bb 
raatein 
 
 
Eb 
G 
Dhaal 
 
ga
Ab 
ya suraj  
Bb 
kaha 
 
 
Eb 
G 
Phizool 
 
 
Ab 
ki thi baate
Bb 
in 
 
 
Eb 
G 
Kho 
 
ga
Cm 
ye the hum  
Ab 
jane 
 
 
Bb 
kaha
 
 
 
(CHO)
 
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un lia  
G7 
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
 
 
 
(VER)
 
Cm 
Rozana 
 
me
Ab 
ri to h
Bb 
ain daasatan  
Eb 
nayi
Cm 
Phurze 
 
poo
Eb 
rane hain  
Cm 
par 
 
sho
Bb 
ck hain ka
Eb 
yi
Cm 
Taaro ki  
Ab 
roshani 
 
 
Bb 
ne 
 
dikha
Eb 
ya 
 
raasta
Cm 
Par maim  
Eb 
nikal 
 
ga
Cm 
ya tu sa
Bb 
th jo ya
Eb 
hi
 
 
 
(CHO)
 
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia
Ab 
Tune kaha,  
Bb 
maine 
 
s
Eb 
un 
 
lia

Rate this song's chords

Write For Us

SIGN UP / SIGN IN

What you get if login?

By signing in, confirm that you have read and understood our Privacy Policy.

A major